() /

ALEKSANDROV VLADIMIR (Russia)


:

3

SKRIM DRIM ZABAVNAYA IGRUNIYA

C

1

1

C

( x )

. ., C., . .

, CW, ,

2

1

SKRIM DRIM ZABAVNAYA IGRUNIYA

(Chelines Bloody Rainbow x Skrim Drim Nevelichka Ptichka)

. ., ., . .

, CW, , ,

1

SKRIM DRIM NEVELICHKA PTICHKA ()

(Ketcher Traiv Far Lap x Ketcher Traiv Sunshine)

. ., ., . .

, CW, CC